top of page

LEONARDO partnerschappen 2010-2012

Vocational Footprints – Making Education Sustainable

Deze project zal mojelijkheiden en interventies in beroepsonderwijs en –opleiding steunen en versterken. Vooral gaat het over de groupen, die wij in het Engels „vulneralbe and marginalized“ noemen. PPP in Londen heeft een methodiek ontwikkelt, dat wij als basis zullen gaan gebruiken. Zamen zullen wij dat dan verder ontwikkelen, uittesten, aanpassen, publiceren en verspreiden.

Deze basis-methodiek zal de impact van het beroepsonderwijs verbeteren, doordat de volgende elementen zullen versterkt worden:

· Reflexife en niet-discremenierende praktijken,

· Cultiveren vaan bepaalde menslijke kwaliteiten,

· De toepassing van akademische theorien, en, dat is belangrijk,

· De geïntegreerde gebruik vaan all deze elementen, om variaties vaan de context te ontwikkelen.

Alle partners zullen een training in deze basis methodiek ondergaan en deze aansluitend testen.

Zamen zullen wij het gaan aanpassen en verbeteren en ook publiceren en verspreiden.


Wat was het idee, om deze partnershap zamen te doen? Je vind heel veele „one size fits all“ strategien in het beroepsonderwijs en – opleiding. Maar de geschidenies, de achtergrond, waarom mensen uitgesloten worden, woord vaak negeerd.

Maar deze gedrags en mentaliteits-belemmeringen zullen niet verdwijnen tijdens het beroepsonderwijs. Het is heel belangrijk, om mensen en deze situatie op en holistische en therapeutische manier tegentekomen. Ze kunnen dan en bewustzijn over de situatie en visies voor mojelijkheiden over de toekomst ontwikkelen. Zamen med gedrags- en mentaliteits veranderingen kunnen zu het vermogen ontwikkelen, om de eisen van de arbeitsmarkt na te komen.

We zijn nu nogall partners uit England (PPP - coördinerende partner), uit Duitsland (VESBE e.V.), Bulgarije (Alliance for Children and Youth), Hongarije (Megallo Centre for Addicts) en Turkije (MEKSA). EU WAREHOUSE zal de Europese kontext leveren.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

bottom of page